RESERVA HOTEL MARCO POLO

DADES PERSONALS
COGNOMS:
NOM:
E-MAIL:
TELF (Part.): (Indicar prefixe)
TELF (Treball): (Indicar prefixe)
FAX: (Indicar prefixe)
ADREÇA:
C. POSTAL:
CIUTAT:
PAÍS:
DADES DE LA RESERVA
DATA D'ARRIBADA: (Dia/mes/any)
DATA DE SORTIDA: (Dia/mes/any)
NÚM. HABITACIÓ : (Si en vol alguna en particular)

TIPUS D' HABITACIÓ:

INDIVIDUAL DOBLE TRIPLE
NOMBRE D'ADULTS:
NOMBRE DE NENS: (Menors de 5 anys)
Per confirmar disponibilitat i  garantitzar la reserva , si us plau, contacteu-me a:

Telèfon (Personal) Telèfon (Treball) Fax E-Mail

Indiqui a quina hora:
Observacions: